Matt damon franka potente dating unifrom dating ireland


Scarlett bukanlah wanita polos yang berhati baik, tapi lebih ke suka mempermainkan hati para lelaki dan mempermainkan nafsu seksual mereka dengan kecantikannya ( termasuk hati para lelaki berpasangan ).Rhett sendiri terkenal arrogan, sombong, egois, kurang ajar dan suka bersikap masa bodoh, dan juga seorang jutawan dan penakluk wanita.

matt damon franka potente dating-77matt damon franka potente dating-75

Film ini lebih mengisahkan konflik (dan cinta) antara empat karakter sentral, Rhett Buttler (Clark Gable), Scarlett O’Hara (Viven Leigh), Melanie Hamilton (Olivia De Haviiland), Ashley Wilkes (Leslie Howard), dengan latar Tara, Atlanta dan daerah selatan di masa sebelum dan sesudah perang sipil yang berkecamuk di amerika antara tahun 1861–1865.

Scarlett adalah sosok wanita cantik yang digambarkan manja, egois, sinis dan agak liar.

Kerja keras David O’Selznick untuk film ini terbayar tuntas dengan berjaya nya film ini baik secara kualitas maupun komersil.

Ceritanya yang realistis ikut memberikan pesona bagi film in i.

Kalo memang ia menghalusinasi semua pembunuhan, terus siapa sebenarnya wanita yang menjual apartemen tersebut, kenapa ia bertingkah aneh dan mengapa catnya masih baru? Filmnya yang lain yang dirilis di tahun yang sama, The Wizard of Oz juga menjadi fenomena tersendiri dalam sejarah sinema amerika.