emily post online dating - Ang pagdating ng kastila


Pinadaan niya ang daliri sa magkasunod na butas at hindi nakaligtas ang bahagyang pamamasa doon.“Bibigay ito mamaya at mag-eenjoy pa”, sa isip-isip ni Edmund” Sinimulan niyang laruin ang dalawang malalaking umbok sa harapan at napansin ang bahagya ring paninigas ng mga korona niyon. At nang tiningnan niya ang dalaga na kanina lang ay napa ‘yes!Napansin niya ang malaulol na asong pagtitig na Mr. Ninamnam ni Edmund ang labing yun at yumakap sa may-ari niyon.

ang pagdating ng kastila-88

“I am Anne Perez from your Psychology II class section 3FY”, dagdag pa nito bilang pagpapakilala. I asked for your presence here with regards to your standing in my class” “Sir pasado naman po lahat ng exams ko a” “Yes but you failed to submit the required paper for your class and you have 7 absences in my class as well.

That should be enough to give you a 5″,sagot ng guro na hindi inaalis ang tingin sa dalaga.

Ito na ang takdang araw ng desisiyon niya sa alok ni Tanda.

Naisip din niya na pwede niyang buksan muna ang envelope para malaman ang nakalagay doon bago siya gumawa ng hakbang. Yan ang listahan ng mga kailangan mong dalhin at suotin papunta sa bahay ko. Pag may sobra o kulang sa listahan na yan, ibig lang sabihin na sumira ka sa usapan.” Inapuhap ni Anne ang listahan mula sa sobre.

Luminga linga muna siya sa labas bago tuluyang humakbang palayo. Problema niya ngayon ang biyahe, kulang kasi ang pera niya kung magtaxi siya at kung magjeep naman ay makikitaan siya.